Elérhetőség: 06 62 547-690 · info@residens.hu

Residens Kft.

Energiatudatos

jövőt építünk

Izvođenje radova

U okviru kompletnih usluga nudimo Vam projektovanje i izvođenje maških radova na industrijskim objektima, institucijama, kancelarijskim objektima, stambenim zgradama i privatnim kućama. Pored toga nudimo nabavljane svih dozvola, tehnički prijem objekata, instalaciju i puštanje u pogon svih uređaja nabavku svih materijala i transport. Sve izvršene investicije predajemo sa svom pratećom dokumentacijom i sistemskom garancijom.

Pored održavanja objekata, usluga poslova mašinstva u građevinarstvu i građevinskih usluga nudimo sledeće:
 Izvođenje kompletnih mašinskih radova na projektovanim sistemima
 Gasne instalacije korišćenjem bakarnih cevi
 Zamena gasnih uređaja
 Obnova zastarelih sistema
 Vodovodne instalacije sa mernim satom i nabavka dozvola
 Kompletna obnova stanova, pregradnja itd.
 Izrada sistema radijatorskog grejanja
 Izrada podnog i površinskog grejanja

Vršimo nabavljanje dozvola svih javnih preduze kao što su: priprema planske dokumentacije, njeno licenciranje; dozvole od vodovodnog preduzeća, gasovodne dozvole, kanalizacione itd.

Naše preduzeće obavlja nabavku i transport svih potrebnih materijala, po zahtevima naših korisnika

   

Osnove mašinskih radova u građevinarstvu


Podno grejanje

Cilj podnog grejanja je poboljšanje osećaja komfora. Spada u grupu sistema grejanja zračenjem. Osećaj komfora nam je zadovoljen ako je prenos topote na ovaj način 55% i jedino je tada opravdano njegovo korišćenje. Sistem grejanja koji se zasniva samo na podnom grejanju se jako retko primenjuje, i nije preporučljiv.
Standardom propisane maksimalne temperature na određenim mestima su površinska temperatura u  prostorijama 29°C, u obodnoj zoni 36°C i u kupatilu 36°C. Sa ovako propisanim maksimalnim površinskim temperaturama u najvećem broju slučajeva nije moguće obezbediti zadovoljavajuću zagrejanost.
Kad se primeni sistem grejanja samo na osnovu podnog grejanja odmah iznad površine poda stvara se sloj vazduha zasićen prašinom koji nigde nije dobrodošao.
U periodima velikih oscilacija spoljne temperature (jutra hladna, a popodne toplo) zbog velike inercije toplote kada sistem grejanje nije odogovarajuće izveden može doći do prekomernog grejanja. Pored toga zbog velike inercije toplote teže je i zagrevanje.
Najveći efekat je moguće ostvariti korišćenjem keramičkih ili kamenih obloga na podu. Kada se zahteva topao pod korišćenje pomenutih obloga nije preporučljivo zbog izolacionih karakteristika.
Iz gore navedenih razloga podno grejanje je preporučljivo koristiti u kombinaciji sa radijatorskim

Zidno grejanje/hlađenje

Izvedeno je tako što se u zid ugrađuju plastične cevi malog prečnika. Kroz cevi se propušta topla voda koja greje zidne površine i zagreva prostoriju. Naravno, sistem je moguće koristiti i za hlađenje. Tada se kroz cevi propušta hladna voda. Zidnim grejanjem se zagrevaju velike površine malim intenzitetom tako da je efikasnost kao i osećaj komfoa na visokom nivou. Može koristiti i potpuno odvojeno, ali u prostorijama sa hladnim podom koristi se u kombinaciji sa podnim grejanjem.
Sistem zidnog grejanja je integrisao savremene materijale i instalacije pa njegovo izvođenje ekonomično i jeftino. Koristi se voda temperature 35-40°C koja u sistemu cirkuliše pomoću pumpe krećući se od na primer kazana do tačke grananja-sakupljanja. Od te tačke grananja voda se razilazi po cevima zagrevajući zidove. Ohlađena voda se vraća do tačke sakupljanja pa dalje do kazana gde se ponovo zagreva. Zagrevajući zidove pruža ugodan osećaj ugrejanosti čime daleko prevazilazi radijatorske sisteme. Zbog efekta zračenja u odnosu na klasično grrejanje i pored istog osečaja ugrejanosti temperatura vazduha može 2-3°C niža što nam ujedno znači i štedljivije grejanje. Smanjena temperatura vazduha u prostorijama može se dovesti do nivoa gde nam je ušteda energije i do 12-15%. Sistem se vrlo brzo zagreje i toplota kroz površinu zida se skoro u momentu oseća. Ušteda energije na godišnjem nivou je  20%, a može biti i više.
Pošto sistem zidnog grejanja koristi vodu na relativno niskoj temperaturi može se koristiti u kombinaciji sa kondenzacionim kazanom ili drugim uređajem koji koristi alternetivne enrgije za zagrevanje(npr. toplotna pumpa).

Plafonsko grejanje

Plafonsko grejanje je kao i zidno grejanje novi sistem koji pored toga što osećaj komfora diže na viši nivo štedi enrgije i pojeftinjuje grejanje.  Na plafon se postavlja izolacija pa se postavljaju grejni paneli sa hlađenjem. Pri funkcionisanju plafon zrači toplotu i pruža osećaj sunčeve toplote kako nas greje kroz prozor. Kod prostorija sa hladnim podom potrebno je minimalno dogrevanje podnim grejanjem.
Zbog zračenja toplote već pri temperaturi vazduha od 20°C imamo osećaj kao kod radijatorskog grejanja pri temperaturi vazduha od 23°C. Tako nam je dovoljna niža temperatura pa je moguće ušteda energije i do 10-15%.

Klimatizacija

Održavanje vlažnosti, pritiska, temperature, sastava vazduha na istom nivou ili njegova izmena pod odrđenim režimom 

Hlađenje vazduha

Sistem hladi vazduh ali nije sposoban za promenu količine svežeg vazduha. Zbog ovoga se razlikuje hlađenje vazduha od klimatizacije.

Kondenzacioni kazan

Gasni kazan sagorevajući zemni gas stvara produkte sagorevanja koji napoštaju komoru sagorevanja. Produkat sagorevanja pored ostalih komponenti sadrži i određenu količinu vodene pare. Ova vodena para ima u sebi neiskorešćene potencijale energije koji se kod klasičnih kazani ne mogu iskoristiti i oni neiskorišćeni napuštaju sistem kroz dimnjake ili druge sisteme odvođenja produkata sagorevanja. Prelaz vode iz tečnog u gasovito stanje moguće je jedino dodavanjem energije, tj. zagrevanjem vode do tačke ključanja kada se ona pretvara u vodenu paru. Ovu emergiju nazivamo energijom isparavanja odnosno skrivenom energijom. Ovu energiju može povratiti na takav način da vodenu paru sprovedemo do hladne površine (izmenjivač toplote) gde će se ohladiti, preći u tečno stanje i predati skrivenu toplotu, odnosno oslobiti toplotu isparavanja. Ovu količinu dodatne energije kondenzacioni kazan koristi na taj način da predgreva vodu za grejanje. Zbog toga se među tehničkim podacima opreme može naći podatak o 100%-nom i većem stepenu iskorišćenja.

Hírlevél