Elérhetőség: 06 62 547-690 · info@residens.hu

Residens Kft.

Energiatudatos

jövőt építünk

Obnovljivi izvori energije

Energija iz obnovljivih izvora

U sadašnje vreme sve češće se postavljaju pitanja u veyi potrošnje energije, jer trošimo mnogo više energije i sirovina nego što nam je stvarno potrebno. Zaliha energenata je sve manje a ljudi jedva poznaju načine moderne štednje energije.
Izvorom obnovljive energije nazivamo one prirodne pojave putem kojih se oslobađa energija koju možemo iskoristiti, a nakon toga energija se stvara ponovo. Korisno bi bilo predvideti promene i ići im u susret. Na promenu cene gasa nemamo uticaja, ali na potrošnju imamo.
Najčešće su u upotrebi sledeće štedljive thnologije:
Toplotna pumpa, kolektor sunčane energije, gasifikacija drveta,  kaljeve peći i kazani na pelet, itd.

    

Toplotna pumpa

Pomoću ove tehnologije pored grejanja moguće je i hlađenje. Pomođu istog sistemi moguće je  zimi grejati,a leti hladiti.
Ovaj sistem se odlikuje time što za stvaranje tople vode i grejanja ne koristi na primer čvrsto gorivo i kiseonik potreban za njegovo gorenje, već toplotnu energiju izuzima iz izvora koji imaju ?toplotni sadržaj?. Toplotni izvor može biti tlo, stene koje se nalaze pod Zemljinom površinom, voda, vazduh.
Znamo da Sunce tokom leta zagreva površinu Zemlje. Kad je leti najtoplije, tlo još uvek nije maksimalno toplo, već ga dostiže tek tokom Oktobra. Tada temperatura vazduha opada i pošinje grejna sezona. Toplotna pumpa iskorišćava ovu uskladištenu toplotnu enrgiju.
Izvori koje koristi toplotna pumpa su ekološki izvori. Energija koju toplotna pumpa koristi i akumulira je besplatna energija.
Za grejanje ili stvaranje tople vode toplotna pumpa enrgiju koristi iz vazduha ili tla. Toplotna pumpa sastoji se iz nekoliko jednostavnih komponenti: kompresor, odparivač, kondenzator i ekspanzioni ventil. Gas za hlađenje cirkuliše u zatvorenom sistemu koji preuzima toplotu od tla i preko kondenzatora ga predaje sistemu grejanja na visokoj temperaturi. Ovaj sistem koristi 60-80% besplatne energije koju izuzima iz tlaa, vode ili vazduha

Kolektor sunčane energije

Pored štednje gasa sve češće moramo obratiti pažnju i na zaštitu životne sredine. Protiv svakome poznatog i iskušenog globalnog zagrevanja možemo da se borimo jedino korišćenjem prirodnih nosioca energije. Jedan takav izvor nam je Sunce. Na razne načine možemo da iskoristimo energiju koju nam ono daje.
Kolektor sunčeve energije je uređaj koji sunčevu svetlost pretvara u toplotnu energiju. Energija dobijena od Sunca može se iskoristiti na razne načine: za dobijanje tople vode, za grejanje objekata itd.
Jeftiniji sistemi imaju ujedno i ograničeniju primenu. Međutim, ozbiljniji sistemi su stvarno sposobni za neverovatne kapacitete. Pored današnjih cena energenata vek isplativosti ovih sistema se vrlo brzo skraćuje. Na mestima gde se koristi mnogo tople vode proporcije su sve izraženije, sunčeva energija zamenjuje veliku količinu skupe energije dobijene na primer iz fosilnih goriva.
Sve je veća potražnja za sistema koji treba da opslužuju toplom vodom stambene zgrade, razne institucije, bolnice, kod kojih je garantovani vek isplativosti na nivou od 4 do 5 godina.
Ovaj sistem je verovatno najrasprostranjeniji način iskorišćenja sunčeve energije.

Kazani za gasifikaciju drveta

Veoma moderan sistem grejanja. Suština rada kazana za gasifikaciju je u tome što je protivno običnim kazanima proces sagorevanja obratan i potpuno pod kontrolom. Proces se odvija u prostoru olboženom keramikom. Dodavanje vazduha se reguliše mehaničkim regulatorom provetravanja u zavisnosti od temperature vode. Provetravanje je regulisano ventilatorom koji se aktivira takođe u zavisnosti od temperature vode.
Kazani za gasifikaciju imaju dve komore za sagorevanje. U gornjoj komori sagoreva (gasifikuje) drvo. Proces se odvija na takav način da jedna trećina ulaznog vazduha ostaje u gornjoj komori. Tu se odvija proces nesavršenog sagorevanja. Produkti sagorevanja stvaraju se sporije ali i ujednačenije. Ove produkte koji su u 60% još sagorivi gasovi automatika prevlači u donju komoru preko keramičkog tela gde im se dodaje ostatak ulaznog vazduha i tako nastaje sekundarno sagorevanje. Produkti sagorevanja sagorevaju na visokoj temperaturi. Kod običnog sagorevanja veliki deo nepotpuno sagorelih gasova napušta komoru za sogorevanje kroz dimnjak.
Iz gore opisanog proizilazi stepen iskorišćenja ovih kazana koji je oko 89%. Na taj ančin smanjuje i zagađenje životne sredine i uvek je ispod u EU propisanih 10%.
Zahvaljujući kontrolisanom sagorevanju jedna šarža drveta u gasifikacionim kazanima gori od 4 do 5 časova, dok u običnom kazanu ista tako količina sagori za 1 čas.  U poređenju sa korišćenjem gasa vek isplativosti je između 1 i 2 godine.

Kaljeve peći i kazani na pelet

Osnova peleta je drvo koje se sabija veoma velikim pritiskom. U potpuno čist pelet se pri predovanju ne dodaje nikakvi aditivi jer je vezivna materija drveta, lignin,  sasvim dovoljna za sinterizaciju svih delića. Ako se ovako dobijeni pelet sagori u specijalnom kazanu, možemo postići stepen iskorišćenja i do 90-95%. To znači da u zavisnosti od tipa i konstrukcije kazana možemo sagoreti od 2000-4000kg peleta pre nego što ispraznimo posudu za pepeo. Skoro da se i ne stvara pepeo. Nije na odmet pored specijanog kazana nabaviti sistem za automatsko doziranje pelet koji u zavisnosti od potrošnje pomoću vretena dozira. U zavisnosti od veličine rezervoara sistema za doziranje dovoljno je možda ga napuniti samo jednom u grejnoj sezoni. Pored udobnosti ovog sistema on ima i druge prednosti. Energija dobijena iz peleta nam omogućava grejanje jeftiniije i do 30-40% u odnosu na grejanje na druge energije.
Kao i svaki drugi proces sagorevanja i ovaj koristi kiseonik i emituje štetne materije. Međutim, zbog velike efikasnosti peleta, emisija ugljen-dioksida je onolika koliko je drvo u svom životnom veku vezalo u sebe, ili onoliko koliko bi se procesom prirodnog truljenja ionako oslobodilo. Znači, namensko korišćenje kazana na pelet ne ugrožava životnu sredinu. Onaj ko želi ujedno udoban sistem grejanja, štedljivo da se greje i štiti životnu sredinu, njemu je najbolji izbor kazan ili kaljeva peć na pelet.

Hírlevél