Elérhetőség: 06 62 547-690 · info@residens.hu

Residens Kft.

Energiatudatos

jövőt építünk

Számviteli szolgáltatások

A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások számára vállaljuk a számvitelről szóló törvényben, valamint az adótörvényekben és a kormányrendeletekben előírt nyilvántartások vezetését, a rendelkezésre bocsátott bizonylatok alapján való főkönyvi könyvelést, az adókötelezettségek teljesítését, a bevallások és beszámolók határidőre történő elkészítését és elektronikus úton való továbbítását.

Előzetes tanácsadással segítséget nyújtunk a vállalkozások alapításához. Vállaljuk a szükséges kötelező bejelentések megtételét az adóhatóságokhoz, az előtársasági időszakban való főkönyvi könyvelést és az időszakot lezáró bevallások, mérleg és beszámoló elkészítését.

A főkönyvi könyvelés alapját képező szabályzatok, nyilvántartások elkészítését a vállalkozási tevékenység sajátosságainak figyelembevételével tudjuk vállalni oly módon, hogy az ügyvezetés információ igényét minél szélesebb körben ki tudjuk elégíteni.

Kívánságra segítséget nyújtunk a vállalkozás székhelyén, telephelyén vezetni szükséges nyilvántartások, a saját információs rendszer, egyéb adminisztráció megnevezésében és ellenőrzésében.

Vállaljuk a rendelkezésre bocsátott szerződések, jelenléti ívek, a munkavégzésre vonatkozó egyéb bizonylatok alapján a mindenkor hatályos munka törvénykönyve és a kapcsolódó társadalombiztosítási törvények szerinti munkaügyi nyilvántartások, bérelszámolás, társadalombiztosítási feladatokat és a vele kapcsolatos adatszolgáltatásokat.

Az adóellenőrzések, valamint egyéb-a vállalkozás gazdasági működésével összefüggő eljárások esetében külön eseti megbízás alapján képviseletet vállalunk.

Az ügyvezetés döntéseinek elkészítésében aktív részvételt vállalunk tanácsadással azon a területen, amely a cég gazdasági-, pénzügyi-, és jövedelmi működésével összefügg.

számvitel

Hírlevél